งานหลักสูตร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย พัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพิ่มรายวิชา IS สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

แผนการเรียน ม.ต้น

 1. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต (ESM)

 2. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต 2 ภาษา (SMBP)

 3. ความสามารถด้านวอลเลย์บอล (VGP)

 4. ความสามารถด้านฟุตบอล (FGP)

 5. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 6. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP)

 7. Mini English program (MEP)

 8. World Class

แผนการเรียน ม.ปลาย

 1. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 2. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP)

 3. ความสามารถด้านกีฬา (STP)

 4. World Class (วิทย์/คณิต)

 5. World Class (เทคโนโลยี)

 6. World Class (ทวิศึกษา สาขาการโรงแรม)

Last update: March 31, 2019

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)