VISION

NK

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

logo of Nongkhai Wittayakarn School

ข้อมูลทั่วไป

           

            โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อยู่ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

           โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

           โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

ต.หนองกอมเกาะ อ. เมือง จ.หนองคาย 

            ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ สพม.21

 • อักษรย่อโรงเรียน คือ น.ค. ( N.K. )

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสัตบรรณ

 • สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง-สีน้ำเงิน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สหวิทยาเขตหนองคาย

สหวิทยาเขตหนองคาย ได้แก่

1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
2. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
3. โรงเรียนเวียงค้าวิทยาคาร
4. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ (กวนวัน)
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย
6. โรงเรียนฝางพิทยาคม

 1. ตำบลหนองกอมเกาะ

 2. ตำบลในเมือง

 3. ตำบลหาดคำ

 4. ตำบลโพธิ์ชัย

 5. ตำบลมีชัย

เขตพื้นที่ให้บริการ

 
 
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)