ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬา

เอกสารประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ การจางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามประกาศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างก่อสรางบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างก่อสรางบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ตามประกาศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)