top of page
รูปสภา2566.jpg

ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

นาย รัฐภูมิ เศษชัง

  • Facebook
กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

การเปิดภาคเรียน 2566

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

ทำความสะอาด ห้องประชาสัมพันธ์

ทำความสะอาด ห้องประชาสัมพันธ์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ทำความสะอาด ห้องประชาสัมพันธ์

ทำความสะอาด ห้องประชาสัมพันธ์

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

เวรจราจร รักษาความปลอดภัย

เวรจราจร รักษาความปลอดภัย

ตรวจเครื่องแต่งกาย

ตรวจเครื่องแต่งกาย

bottom of page