อาคารสถานที่

หัวหน้างานอาคารสถานที่: ครูจิรภัทร อิตถาฤทธิ์ (083-2836219)

1. ผังโรงเรียน

2. ภาพอาคาร/สถานที่

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)