top of page
Search

เส้นทางไปต่อ ของลูกๆหนองคายวิท 63

ข่าวการศึกษาต่อ ของรุ่นพี่ ม.6 ปีการศึกษา 2563


ขอบคุณ ข้อมูล และภาพจากงานแนะแนว คุณครูไพรสน สุขอนันต์ และ นักเรียนชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2563 อดีต ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นายบุญยกร โพธิเสน (พี่กาน)


232 views0 comments

Comments


bottom of page